Op 13 januari jl hebben we het certificaat Zekere Zorg 1 voor USER® behaald volgens het normenkader van NOREA. Dit certificaat geldt voor een correcte afhandeling van de DB(B)C registratie en facturatie.

In het kader van de transitie hebben onze business consultants de klanten ondersteund bij het overzetten van lopende financieringstrajecten naar nieuwe financieringstrajecten.

Op woensdag 19 november heeft de informatiebijeenkomst Transitie en USER® BI plaatsgevonden voor klanten. Er zijn ervaringen uitgewisseld m.b.t. de transitie en de stand van zaken bij de instellingen en de gemeenten.

IMPULSE INFO SYSTEMS

Sinds 1994 bieden wij als innovatieve ICT-dienstverlener betrouwbare oplossingen voor de zorgsector. Inmiddels zijn we één van de belangrijkste leveranciers op het gebied van informatiesystemen voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De applicatie USER® stelt zorginstellingen in staat het primaire zorgproces, vanaf het eerste contact met de cliënt tot en met de uitschrijving en facturatie, volledig te automatiseren. Hierdoor kan de behandelaar zich volledig richten op de zorg voor de cliënt. Met behulp van Business Intelligence is het mogelijk om instelling specifieke overzichten te maken. USER® voldoet aan de eisen die gesteld zijn door GGZ Nederland. We hebben vestigingen in Oldenzaal (hoofdkantoor) en Pécs (Hongarije).

AGENDA

04mrt
Bedrijvendagen 2015
4 en 5 maart
UT Enschede
17mrt
Bedrijvendagen 2015
17 t/m 26 maart
UT Enschede
18mrt
Zorg en ICT 2015
Jaarbeurs Utrecht
19mrt
Zorg en ICT 2015
Jaarbeurs Utrecht
20mrt
Zorg en ICT 2015
Jaarbeurs Utrecht